Digitální odměřování polohy

NÁZEV PRODUKTU

Digitální indikace polohy Pearl V3

Digitální indikace polohy Pearl V3
textové menu digitální indikace v českém jazyce
možnost odměřování 2 / 3 / 4 os
rozsáhlé množství funkcí
možnost použití pro magnetické nebo optické snímače
programovatelné bloky digitální indikace
datový výstup do PC
cena:
2 osy 7.345,- Kč
3 osy 7.869,- Kč
4 osy 8.919,- Kč
výstup pro dotykovou sondu: 1.549,- Kč
výstup pro ovládání 6-ti relé: 1.050,- Kč
6 relé v DIN liště: 2.995,- Kč

možnost odměřování 2, 3 nebo 4 os (4. osa je zobrazována v textovém okně)
volba rozlišení indikace
volba rozlišení displeje indikace
nastavení směru čítání
volba mm / inch
volba poloměr / průměr
volba absolutní / relativní stupnice
výpočet středu na přímce, kružnici
nastavení nuly, přednastavení hodnoty
nastavení kompenzace nástroje (10 nástrojů)
100 programových kroků (souží také pro vložení nulových bodů)
nastavení referenčního bodu
kalkulátor
uložení dat při vypnutí indikace
lineární korekce chyby snímače
indikace dodávána včetně držáku
a dále navíc:
možnost nastavení jednotlivých os pro odměřování lineárního pohybu nebo úhlu
vysoká frekvence snímání – 7,5 MHz
nastavení 6-ti počátků souřadnic / 1700 výchozích bodů v systému programovatelných bloků
možnost nastavení frekvence zobrazení hodnot na displeji (displejový filtr)
dálkové ovládání digitální indikace
vrtání děr v kružnici, oblouku, přímce, rámečku, kosé přímce, matici
indikace přiblížení k nule
zrcadlení, volba měřítka
polární / kartézské souřadnice
lineární a nelineární korekce snímače
obrábění kuželu
rozsah měření -99999,000 do 99999,000 mm
detekce přiblížení k nule
zobrazení doby obrábění / rychlosti posuvů
XY, YZ, XZ interpolace
programovatelné bloky
datový výstup RS232

Zvláštní příslušenství:
vstup z dotykové sondy
výstup na ovládání 6-ti relé
6 relé v DIN liště
konstantní obvodová rychlost

Potřebujete poradit popř. poskytnout servis na použité obráběcí a tvářecí stroje a příslušenství. Kontaktujte nás na info@vidostroje.cz nebo volejte na +420 257 310 333.