Digitální odměřování polohy

NÁZEV PRODUKTU

Digitální indikace polohy Pearl V4

Digitální indikace polohy Pearl V4
textové menu digitální indikace v českém jazyce
možnost odměřování 2 / 3 os
možnost použití pro magnetické nebo optické snímače
programovatelné bloky digitální indikace
cena:
2 osy 6.295,- Kč
3 osy 6.819,- Kč

možnost odměřování 2 nebo 3 os
volba rozlišení indikace
volba rozlišení displeje indikace
nastavení směru čítání
volba mm / inch
volba poloměr / průměr
volba absolutní / relativní stupnice
výpočet středu na přímce, kružnici
nastavení nuly, přednastavení hodnoty
vrtání děr na kružnici
nastavení kompenzace nástroje (10 nástrojů)
100 programových kroků (souží také pro vložení nulových bodů) nastavení referenčního bodu
kalkulátor
uložení dat při vypnutí indikace
lineární korekce chyby snímače
indikace dodávána včetně držáku

Potřebujete poradit popř. poskytnout servis na použité obráběcí a tvářecí stroje a příslušenství. Kontaktujte nás na info@vidostroje.cz nebo volejte na +420 257 310 333.